Falu Gruva

Falu Gruva är i dagsläget en av Sveriges mest populära turistattraktioner och är idag klassad som ett världsarv av Unesco. Belägen ungefär en kilometer utanför Falun bedrevs här gruvdrift under hundratals år – flera hundra av dem, som en av Europas största gruvor, framför allt under Sveriges stormaktstid på 1600-talet. Hundratals år räcker kanske inte ens till. Det finns tecken som tyder på att kopparbrytning inleddes på platsen så tidigt som 800 e. Kr. Sedan år 1992 är den dock inte längre i bruk.

Gruvan har i första hand varit en storproducent av koppar men genom åren bröts också mineraler och ädelmetaller så som zink, bly, silver och guld.

En av de mest kända historierna som idag bildar del av gruvans rika och mångåriga historia är den om Fet-Mats. Han var en ung arbetare i gruvan under slutet av 1600-talet som en dag av någon anledning fick för sig att ge sig ner alldeles ensam i gruvan. Det slutade inte väl, schaktet rasade och Fet-Mats förolyckades tyvärr.

Om historien hade slutat där så hade den varit en bland många historier om stackars gruvarbetare som förolyckas på sina arbetsplatser. Vad som gör denna händelse speciell är det faktum att det tog hela 42 år innan hans lik hittades. Ännu mer anmärkningsvärt var det att hans lik var såpass välbevarat att det vid tiden för upphittandet antogs ha hänt alldeles nyligen (skälet till att liket var såpass välbevarat var att vattnet i gruvan innehöll höga halter av vitriol).

Ingen av de som då jobbade i gruvan kände igen liket av den unge mannen och han kunde identifieras först då en äldre gumma påstod att det var hennes förra fästman – vilket folk först inte trodde på, han såg ju så ung ut. Till slut blev det dock bekräftat när flera äldre gruvarbetare också identifierade honom som just Fet-Mats.

Läs mer om vad du ska se i dalarna här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *